Senteret sitt bannerbilde

Bremnes Legesenter

Bremnes Legesenter

Ved Bremnes Legesenter er det tilsett fem fastlegar og ein turnuslege. I tillegg er det hjelpepersonell som; bioingeniør, helsesekretær og sjukepleiar.

Legar ved Bremnes legesenter:

Marit Aas

Jorid Fadnes

Anne Marit Særsten Halvorsen

Vidar Råen

Qaiser Shahzad er i permisjon og sluttar som fastlege

Ny fastlege frå 01.09.19: Torbjørn Egenberg

Vikarlege Henning M. Enghschôen: 25.02 - 31.08.19

LIS1-lege skiftar kvart halvår (pr 1/3 og 1/9)

 

Sjå meir informasjon på

Legetenester Bømlo kommune.

 

Timebestilling 

Ved timebestilling til vanleg konsultasjon som ikkje hastar ønskjer me at de nyttar "helsenorge.no".  Logg inn med ID. Denne tenesta er gratis.

Alternativt kan ein bestille time på telefon: 53 42 33 11

Telefonbestilling må også nyttast dersom ein ønskjer time same dag.                        

Ved tilstandar som hastar på dagtid, må ein ringe Sunnhordland Interkommunale legevakt: 116 117

Ved alvorleg og akutt sjukdom skal ein ringe: 113

 Aktuelt

Ny lege

4. september 2017

Vi ønskjer Torbjørn Egenberg velkommen som fastlege ved Bremnes legesenter frå 01.09.19. Han er spesialist i allmennmedisin

 

Legevakta

24. januar 2017

 LEGEVAKTA ER FLYTTA

 "Sunnhordland Interkommunal Legevakt" er flytta  inn i Legevaktbygget som ligg like ved Stord sjukehus.

Legevakta kan kontaktast når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan venta.

Ta kontakt for timebestilling eller rådgjeving, telefonnummer: 116117

Telefonen blir besvart heilte døgnet. Er det akutt og står om liv, ring 113.

                            

Adresse: Legevaktbygget Tysevegen 62, 5416 Stord

 

Heimeside: www.sunnhordland-legevakt.no

 

 

 

 

Nye lokaler

23. november 2016

Bremnes legesenter har flytta inn i Bømlo helsehus.

Fra 10/1-17 blir ny adresse:

Leirdalen 25, 5430 Bremnes

Inngang aust.

(Gamle delen av tidlegare Bømlo sjukeheim).